Om bloggen "Agapi Zoi"

Denne bloggen ble til da jeg stadig fikk spørsmålet ”Hvordan går det med deg?” etter å ha fått diagnosen BRYSTKREFT. Svaret har jeg forsøkt å gi her. Jeg har valgt å skrive under pseudonym. Jeg er åpen om sykdommen, - både her og i kontakt med de som vet hvem Xrissi Kopella er. Jeg har ingenting mot å snakke om temaet, men av og til ble det en påkjenning å gjenta det samme om og om igjen – derfor bloggen.
Men til dere som kjenner meg: Ta gjerne kontakt på telefon/e-post! (Dere som ikke kjenner meg, kan ta kontakt på
xrissi.kopella@live.no) Takk for at du bryr deg!
Til andre lesere: Jeg håper det jeg har skrevet og visualisert kan være til hjelp og interesse. Det er viktig å presisere at dette er min personlige historie. Den kan ha mange eller få likhetspunkter med historien til andre med samme diagnose. Heldigvis går det fremover med diagnose og behandling - Forhåpentlig vil kvinner om få år riste på hodet av hvor gammeldags det var i 2008.
Les innleggene i kronologisk rekkefølge (nedenfra) dersom du vil følge historien. Ellers vil titlene i arkivet gi en pekepinn på hvilke temaer jeg har tatt for meg.

Populære innlegg

Søk i denne bloggen

fredag 27. august 2010

Enda mer om genetisk veiledning og testing

Bildet er lånt fra http://blog.womenshealth.northwestern.edu/2010/02/genetic-testing-for-cancer-knowing-your-risk/

Min kusine og jeg var på genetisk veiledning onsdag. Varte ca en times tid, og var en godt forståelig (forenklet) orientering om gener og arv med fokus på brystkreft. Om jeg husker kriteriene for å få gentesting rett, må det være minst tre tilfeller i minst to påfølgende generasjoner, hvorav minst en må ha fått diagnosen før fylte 50. Litt overrasket over at vi ikke ble spurt om hva vi - og de nærmeste det kan berøre - tenkte rundt hvordan vi vil reagere og handle dersom det blir påvist genfeil som øker risikoen betydelig for brystkteft. Nå blir det sjekket - vi tok blodprøver rett etter veiledningen. Men det kan ta maaaange måneder (opp til et år!) før vi får endelig resultat. Ikke så mye pga. kø, men fordi analysene er veldig tidkrevende. Så det er ikke som på CSI der det bare tar noen timer, nei! Det er kun BRCA1 og BRCA2 genene som er påvist relatert til brystkreft, og det finnes en typisk norsk type genfeil som vi får svar på mye raskere. Min kusine vil gjerne ha svar før hun skal ha rekonstruksjonoperasjon til våren.
7 % av brystkrefttilfellene skyldes feil i BRCA. Omtrent 12 % av alle kvinner vil utvikle brystkreft, men har man genfeil på BRCA 1 eller to, øker risikoen til ca 60 %!. Blir det konstatert genfeil på et av de to nevnte genene, vil vi få hyppigere oppfølging (mammografi etc), og dessuten anbefaling om å fjerne eggstokker. Dette vil redusere risikoen for brystkreft betydelig.
Søsken og barn vil få anledning til å ta samme testen. Også gutter/menn testes dersom det er feil på BRCA2 (eller var det BRCA1?) i familien siden menn er bærere og kan føre sykdommen videre. Søstre/døtre som evt. får påvist genfeil, vil også få tilbud om tidligere og hyppigere sjekk, og fjerning av eggstokker etter 35-40 år. Årsaken til at man vil fjerne eggstokkene, er at det er her det produseres mest østrogen, som jo er "gjødsel" for brystkreft i mange tilfeller.
Vi får krysse fingrene for at det bare har vært "uheldig Lotto-trekning" i vår familie, men svaret må vi altså vente lenge på!