Om bloggen "Agapi Zoi"

Denne bloggen ble til da jeg stadig fikk spørsmålet ”Hvordan går det med deg?” etter å ha fått diagnosen BRYSTKREFT. Svaret har jeg forsøkt å gi her. Jeg har valgt å skrive under pseudonym. Jeg er åpen om sykdommen, - både her og i kontakt med de som vet hvem Xrissi Kopella er. Jeg har ingenting mot å snakke om temaet, men av og til ble det en påkjenning å gjenta det samme om og om igjen – derfor bloggen.
Men til dere som kjenner meg: Ta gjerne kontakt på telefon/e-post! (Dere som ikke kjenner meg, kan ta kontakt på
xrissi.kopella@live.no) Takk for at du bryr deg!
Til andre lesere: Jeg håper det jeg har skrevet og visualisert kan være til hjelp og interesse. Det er viktig å presisere at dette er min personlige historie. Den kan ha mange eller få likhetspunkter med historien til andre med samme diagnose. Heldigvis går det fremover med diagnose og behandling - Forhåpentlig vil kvinner om få år riste på hodet av hvor gammeldags det var i 2008.
Les innleggene i kronologisk rekkefølge (nedenfra) dersom du vil følge historien. Ellers vil titlene i arkivet gi en pekepinn på hvilke temaer jeg har tatt for meg.

Populære innlegg

Søk i denne bloggen

lørdag 30. oktober 2010

Brystkreftlegemidler - Hva er hva?

Calcigran Forte, Femar, Aromasin, Nolvadex

Epirubicin - del av FEC-regimet

Ser av innlegg i Facebook-gruppene jeg er med i at det er en del forvirring om hvilke legemidler som er hva. Prøver derfor å sette opp en liten oversikt over de vanligste legemidlene. NB! Denne oversikten er ikke komplett, men nevner de vanligste. Angir først navnet på innholdsstoffet (generisk navn), deretter handelsnavn på originalpreparat, og deretter parallellimporterte og kopipreparater. Kilder: http://www.ngcg.net/ og http://www.felleskatalogen.no/

CELLEGIFT (ANTINEOPLASTISKE MIDLER)
 • FEC - "trippelbehandling" de fleste brystkreftpasienter får, gjerne 6 ganger med 3 ukers mellomrom. Består av:
  - Fluorouracil ,/5FU (
  Fluorouracil Hospira, Flurablastin Pfizer)
  - Epirubicin (
  Epirubicin Actavis, Epirubicin Hospira, Epirubicin Teva, Farmorubicin Pfizer)
  - Cyclophosphamid (
  Sendoxan Baxter)
 • Taxaner (laget av barlindnåler/bark). Disse kan også brukes i kombinasjon med andre cellegifter (TAC, TEX)
  - Paklitaxel (
  Paclitaxel Pharmachemie, Paclitaxel Hospira)
  - Docetaxel (
  Taxotere Aventis Pharma)
 • Trastezumab (Herceptin Roche) til behandling av pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft
 • Bevacizumab (Avastin Roche) er under utprøving ved brystkreft, som tilleggsbehandling

ANTØSTROGENER

 • Tamoksifen - Blokkerer effektev av østrogen på østrogenreseptorer
  -
  Nolvadex AstraZeneca el. Orifarm, Tamoxifen Mylan
 • Aromatasehemmere - Hemmer dannelse av østrogen
  - Anastrozol:
  Arimidex AstraZeneca, Arimidex Orifarm, Anastrozole Teva
  - Letrozol:
  Femar Novartis
  - Eksemestan:
  Aromasin Pfizer tabl
 • Goserelin - I kombinasjon med tamoksifen ved adjuvant (="tilbakefallsforebyggende" behandling av pre- og perimenopausale kvinner med reseptorpositiv cancer mammae når cytostatika er uegnet. Avansert cancer mammae hos pre- og perimenopausale pasienter, egnet for hormonell behandling.
  - Zoladex
  AstraZeneca

TILLEGGSBEHANDLING

 • Kalsiumtilskudd - for å kompensere for benvevstapet ved bruk av aromatasehemmere