Om bloggen "Agapi Zoi"

Denne bloggen ble til da jeg stadig fikk spørsmålet ”Hvordan går det med deg?” etter å ha fått diagnosen BRYSTKREFT. Svaret har jeg forsøkt å gi her. Jeg har valgt å skrive under pseudonym. Jeg er åpen om sykdommen, - både her og i kontakt med de som vet hvem Xrissi Kopella er. Jeg har ingenting mot å snakke om temaet, men av og til ble det en påkjenning å gjenta det samme om og om igjen – derfor bloggen.
Men til dere som kjenner meg: Ta gjerne kontakt på telefon/e-post! (Dere som ikke kjenner meg, kan ta kontakt på
xrissi.kopella@live.no) Takk for at du bryr deg!
Til andre lesere: Jeg håper det jeg har skrevet og visualisert kan være til hjelp og interesse. Det er viktig å presisere at dette er min personlige historie. Den kan ha mange eller få likhetspunkter med historien til andre med samme diagnose. Heldigvis går det fremover med diagnose og behandling - Forhåpentlig vil kvinner om få år riste på hodet av hvor gammeldags det var i 2008.
Les innleggene i kronologisk rekkefølge (nedenfra) dersom du vil følge historien. Ellers vil titlene i arkivet gi en pekepinn på hvilke temaer jeg har tatt for meg.

Populære innlegg

Søk i denne bloggen

lørdag 4. april 2009

Unødvendig lang strålebehandling?

I Norge er 25-27 (5 uker) standard ved strålebehandling etter operasjon ved brystkreft uten fjernsptedning (retningslinjer laget av Norsk Brystkreftgruppe - NBCG: http://www.nbcg.no/nbcg.blaaboka.html#Anchor-12-48213

"Etter brystbevarende operasjon - Med lymfeknutemetastaser
Anbefaling for kvinner under 70 år: Bestråling av brystet til 50 Gy og regionale lymfeknuter til 46 – 48 Gy. Eventuell boost (16 Gy) mot tumorsengen (Se over). Hvis det er fjernet 10 eller flere lymfeknuter fra axillen, skal dissekert aksille (nivå I+II) ikke inkluderes i målvolumet. Hvis det er makroskopisk ekstranodal infiltrasjon (> 2mm) eller tumorøyer i fettvevet inkluderes axillen selv om det er fjernet 10 eller flere lymfeknuter. Anbefaling for kvinner 70 år eller eldre: Hvis <4> 4 positive lymfeknuter i axillen: Bestråling av brystet til 50 Gy og bestråling av regionale lymfeknuter til 46 - 48 Gy. Hvis det er fjernet 10 eller flere lymfeknuter fra axillen, skal dissekert axille (nivå I+II) ikke inkluderes i målvolumet. Hvis det er makroskopisk ekstranodal infiltrasjon eller tumorøyer i fettvevet inkluderes axillen selv om det er fjernet 10 eller flere lymfeknuter."

Fant et Youtube-klipp som virker seriøst (fra ASTRO som er anerkjent onkologikongress), der man mener 3 uker er nok. Pasientene fulgt i 10 år med tanke på overlevelse over tid. Bedre kosmestisk/bivirkningsmessig (i tillegg til sparte ressursen for helsevesenet...). Og ikke minst mindre belastende for pasient mht. inngripen i livet med reise t/r sykehus inkl. behandling og tusjtegninger....

http://www.youtube.com/watch?v=0IXfF56HnRw

Har ikke fått sjekket hv anorske spesialister mener om dette ennå.